دانشجويان محترم ، با توجه به فعال شدن منوی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان ، خواهشمند است نسبت به تكميل آن اقدام نمایید. در غير اينصورت به هيچ يك از منوهاي صفحه كاربري خود دسترسي نخواهيد داشت.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان

به اطلاع مي رساند سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال اول 97-96بر اساس جدول مشروحه ذيل فعال خواهد گرديد . بدین وسیله نسبت به ثبت درخواست ، رسيدگي و پاسخگويي خود طبق جدول زمانبندی زیر در سامانه نقل و انتقالات و میهمانی  اقدام نمایید . لازم به ذکر است خارج از جدول زمانبندی اعلام شده به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سامانه ميهماني دانشجويان

سامانه نقل و انتقالات دانشجويان

25 ارديبهشت    تا    25 خرداد

ثبت نام دانشجويان متقاضي در دانشگاه هاي مبدا و بارگزاري مدارك لازم

27خرداد    تا    10تير

بررسي مدارك و اعلام نقض توسط دانشگاه مبدا و ويرايش توسط دانشجو

11تير    تا     31تير

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان ورسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مبدا

1مرداد    تا   15مرداد

بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ويرايش توسط دانشجو

16مرداد    تا    5 شهريور

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مقصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم  نيم سال دوم  96/95

    عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

95/11/02

08/11/95

شروع كلاسها

95/11/09

حذف و اضافه

23/11/95

95/11/24

حذف اضطراري

96/02/16

96/02/16

پايان كلاس ها

96/03/18

زمان برگزاري امتحانات

96/03/20

96/04/01